Bedrijfscoaching-Nieuws-Duurzaamheid1

Bedrijven ervaren in 2018 meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014. Slechts 7% van de bedrijven bereikt echter alle lagen van de supply chain in het verbeteren van duurzaamheid. Ook bestaat er een groeiende kloof tussen beginners en leiders, bij het beheren van duurzame toeleveringsketens.

Dit blijkt uit onderzoek van DNV GL, een organisatie die wereldwijd bouwt aan veiligheid en duurzaamheid, door de bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren. Voor het onderzoek werkte DNV GL samen met GFK Eurisko, een bureau dat onderzoek vertaalt naar business oplossingen, en Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), een organisatie zonder winstoogmerk die het wereldwijd grootste samenwerkingsplatform exploiteert om gegevens over verantwoord inkopen in toeleveringsketens te delen.

Ze onderzochten op welke manier bedrijven de ketenduurzaamheid benaderen, en hoe volwassen ze zijn in hun aanpak. Hiervoor deden meer dan 1.400 professionals uit Europa, Azië en Amerika mee. De resultaten zijn vergeleken met een identiek onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd.

Uit de resultaten bleek dat de helft zichzelf op het gebied van ketenduurzaamheid als beginner beoordeeld. Daarnaast identificeert het onderzoek een aantal toonaangevende bedrijven, de leiders, die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen. De leiders hebben door henzelf uitgevoerde initiatieven verlaten, en dringen met hun acties door tot in alle lagen van hun waardeketens. Ze zijn actiever dan gemiddelde ondernemingen en hun benadering is gestructureerder. Ze schakelen bijvoorbeeld veel vaker externe partijen in om de protocollen of erkende methoden van leveranciers te controleren en 30% onder hen biedt specifieke opleidingen aan leveranciers. Door duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben ze naar eigen zeggen hun merkreputatie versterkt (65%), hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (58%) en hun marktaandeel vergroot (32%).

“Het opbouwen van duurzame toeleveringsketens is niet langer een vrijwillig initiatief op basis van ongestructureerde pogingen. Bedrijven die positieve effecten van hun acties hebben ondervonden, waren systematischer in hun aanpak. Degenen die dit probleem op strategische en holistische wijze benaderen, kunnen hun risico’s beter beheersen en daar de vruchten van plukken. Ze kunnen bovendien inspelen op de eisen die de wet, stakeholders en de rest van de wereld aan hen stellen.”, aldus Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance.

Over het algemeen voelen bedrijven nu meer druk om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken dan in 2014 (86%, +6%). Zesenzeventig procent zegt dat klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor duurzaam supplychain management. Negen van de tien professionals zeggen dat duurzaamheid in de toeleveringsketen essentieel is wanneer ze zelf inkoopbeslissingen nemen. Desalniettemin oefenen meerdere directe en indirecte stakeholders druk uit. Van ondernemingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze hun toeleveringsketen op alle niveaus proactief beheren op een wijze die aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen bijdraagt.

Van de respondenten heeft 81% ten minste één actie ondernomen om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te verbeteren. Deze acties worden echter voornamelijk zelf uitgevoerd en blijven beperkt tot directe leveranciers. Verderop in de waardeketen worden minder acties ondernomen. Er is door 39% van de bedrijven een directe audit bij enkele leveranciers uitgevoerd, 36% heeft leveranciers gevraagd om informatie te verstrekken en 32% heeft een dialoog gevoerd met leveranciers om de uitdagingen aan te gaan of heeft duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd. Slechts 7% van de respondenten zegt alle lagen van hun toeleveringsketen te hebben bereikt.

“Het beheersen van risico’s in de hele toeleveringsketen kan een uitdaging zijn en vereist het verzamelen van prestatiegegevens van leveranciers om de zichtbaarheid verderop in de waardeketen efficiënt te vergroten. Wel kunnen bedrijven profiteren van de vooruitgang op het gebied van bigdata-analyse, platforms voor gegevensuitwisseling en blockchaintechnologie om op een gestructureerde en betrouwbare manier leveranciersprestaties te verzamelen en te meten”, aldus Luca Crisciotti.

Het onderzoek onthult dat de openbaarmaking van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen nog in een vroeg stadium verkeert, ondanks de kansen die door digitalisering worden geboden. Slechts 20% van de respondenten heeft informatie over hun toeleveringsketen gepubliceerd. Dat geldt ook voor de leiders.

X