Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Bedrijfscoaching.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@bedrijfscoaching.nl.

PsyMent BV, gevestigd te Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: www.bedrijfscoaching.nl, telefoonnummer: 06-53321498

Verzamelen en verwerking van gegevens

Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil Bedrijfscoaching.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. Bedrijfscoaching.nl verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Bedrijfscoaching.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. In dit overzicht staat wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

– Wilt u informatie of een offerte aanvragen? Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of woonadres nodig. Na het verwerken van uw aanvraag worden deze gegevens vernietigd.
– Als u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief via de e-mailservice, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.
– Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
– Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij voor kwaliteitscontrole en verbetering van de website. Na elke vernieuwde interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 14 maanden.

Cookies en tracking pixel

Deze website maakt gebruik van cookies voor het technisch functioneren en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar behoren werkt. Deze bevat alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Om via e-mail of telefoon contact te leggen met betrekking tot diensten die u heeft afgenomen.
Om diensten te leveren die u heeft aangevraagd.
Om via e-mail wijzigingen over afgenomen diensten en producten te melden. Hiervoor kunt u zich ook altijd afmelden via de afmeldlink onderaan de betreffende mail.
Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je (tijdelijk) afmelden via de afmeldlink onderaan de mail.
Om via inzicht in uw surfgedrag beter inzicht te krijgen in onze klanten en het verbeteren van de website.

Wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Bedrijfscoaching.nl verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien Bedrijfscoaching.nl het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@bedrijfscoaching.nl.

Bewaren persoonsgegevens

Bedrijfscoaching.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na elke vernieuwde interactie op de website, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 14 maanden.

Social Media en Externen

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bedrijfscoaching.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat Bedrijfscoaching.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Bedrijfscoaching.nl bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij de domeinen Bedrijfscoaching.nl. Bedrijfscoaching.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die op die betreffende sites worden gevraagd. Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze social media platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Beveiligen van persoonsgegevens

Bedrijfscoaching.nl is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Mocht u het idee hebben dat wij uw persoonsgegevens niet goed beveiligen of misbruiken, neem dan contact met ons op via info@bedrijfscoaching.nl.

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen: Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

X