Conflicthantering

Menselijke samenwerking brengt vroeg of laat conflicten met zich mee. Vaak komt dat door tegengestelde belangen, een gebrek aan wederzijds begrip of hoog oplopende emoties. De kunst is om een beginnend conflict al in een vroegtijdig stadium te herkennen en vervolgens in de kiem te smoren. Hoe je dat doet? Dat leer je in de training Conflicthantering van Bedrijfscoaching.nl.

Bedrijfscoaching.nl koppelt jou aan een trainer met een bewezen track record op het gebied van conflicthantering. Een persoonlijke coach die jou op betrokken wijze begeleidt bij het nagenoeg conflictvrij maken van je organisatie. Dat is namelijk echt mogelijk, mits je beschikt over de juiste tools en strategieën om een dreigend geschil te herkennen en tijdig te de-escaleren.

Bedrijfscoach inhuren voor conflicthantering

Een bedrijfscoach inhuren voor conflicthantering kan jou en je organisatie veel opleveren. Een slecht functionerend team kan immers niet optimaal presteren, terwijl een vlot samenwerkend team juist méér is dan het geheel der delen. Persoonlijke coaching geeft jou inzicht in de manier waarop jij zelf omgaat met conflicten of deze onbewust veroorzaakt.

Betekent dat dan dat je op de werkvloer nooit meer een geschil zult meemaken? Zeker niet. Dat zou niet goed zijn, want meningsverschillen maken een team sterker en helpen om barrières te doorbreken. Het doel van deze opleiding is dan ook niet om conflicten geheel uit te bannen, maar wel om een snelle oplossing te vinden en hiermee verdere escalatie te voorkomen.

Onze trainer geeft je inzicht in je eigen houding en gedrag en de indruk die je daarmee wekt bij anderen. Ook ontdek je strategieën die je helpen om beter om te gaan met weerstand bij collega’s of personeel. Meer begrip voor andermans emotie zorgt er namelijk voor dat je een beginnend conflict kunt ombuigen van een potentieel probleem naar een aanzienlijk sterkere band met de ander.

Training in omgaan met conflicten op de werkvloer

Goed omgaan met conflicten op de werkvloer is niet alleen een kwestie van theoretische kennis, maar vooral van ervaring in de praktijk. Alle coaches van Bedrijfscoaching.nl beschikken daarom naast de nodige certificaten ook over een extensieve ervaring in het bedrijfsleven. Hierdoor zijn ze als geen ander op de hoogte van de uitdagingen waar jij op dagelijkse basis mee worstelt.

Onze opleiding Conflicthantering is daarmee meer dan een verzameling les- en oefenstof alleen. De training bied jou alle handvatten die je nodig hebt om de opgedane kennis ook direct toe te passen in de praktijk. Door middel van gesprekstechnieken, voorbeelden van conflictgesprekken en strategieën op het gebied van assertiviteit en leiderschap leert de trainer jou optimaal inspelen op elke situatie.

Conflict oplossen: methoden en voorbeelden

De praktijkgerichte training Conflicthantering is bedoeld voor elke professional die merkt dat conflicten ten koste gaan van zijn persoonlijke effectiviteit of de doelen van de organisatie. Na het volgen van deze opleiding weet jij beter wat je moet doen bij escalerende geschillen op de werkvloer of bij de afhandeling van klachten op de klantenservice.

Dit is wat je in de cursus Conflicthantering onder meer leert:

  • Je leert effectief omgaan met spanningen, klachten en meningsverschillen in een gesprek
  • Je krijgt meer inzicht in je eigen gedrag en de wijze waarop anderen dit zien
  • Je ziet beginnende conflicten niet meer als een bedreiging, maar als een kans
  • Je signaleert tijdig wanneer een geschil dreigt te escaleren
  • Je weet hoe je een uit de hand gelopen conflict kunt de-escaleren
  • Je leert actuele en bewezen strategieën voor conflictoplossing

Direct een coach conflicthantering boeken

Direct beginnen met jouw persoonlijke coaching? Neem dan contact op met Bedrijfscoaching.nl en boek direct jouw coach voor de training Conflicthantering. Je doet je aanvraag via info@bedrijfscoaching.nl of bel ons op 06 53 32 14 98.

Waarom contact opnemen met Bedrijfscoaching.nl?

  • Coaches aangesloten bij NOBCO
  • Persoonlijke benadering
  • We leveren Maatwerk
X