Nieuws-Economie-stijgt-Bedrijfscoaching

Met een groei van 2,9 procent voor de Nederlandse economie in 2017 staan zo ongeveer alle seinen op groen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde maandag een reeks cijfers die bevestigen dat zowel de overheid, bedrijven als huishoudens erop vooruit gaan. Hieronder drie tekenen die laten zien dat de economie als een dolle gaat – en inkomens stijgen

Nieuws-Economie-Stijgt1-Bedrijfscoaching

Foto: CBS

  1. Overheidsschuld daalt tot onder Europese Norm van 60%

De Nederlandse overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld.

Nieuws-Economie-Stijgt2-Bedrijfscoaching

Foto: CBS

De schuld eind vorig jaar bedroeg 416 miljard euro, oftewel 56,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2016 was dit nog 61,8 procent. Volgens Europese regels moet de schuld van eurolanden beneden de norm van 60 procent van het bbp liggen

Het overheidssaldo kwam in 2017 uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp. Vorig jaar nam de overheidsschuld met 18 miljard euro af. De schuld nam nog niet eerder in een jaar zo veel af, merkt het CBS daarbij op. De overheid behaalde een overschot van 8 miljard euro.

Niet alleen het overschot droeg bij aan de daling van de schuld. Ook de opbrengsten uit de verkoop van aandelen, zoals ABN AMRO en ASR, en de afwikkeling van derivatencontracten leverden de Staat ruim 8 miljard euro op voor schuldaflossing.

2.Huishoudens houden meer over in de portemonnee

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar met 1,5 procent gestegen. De inkomensgroei is nu voor het vierde jaar op rij positief.

Nieuws-Economie-Stijgt3-Bedrijfscoaching

Wel is de reële groei lager dan een jaar eerder door de toegenomen inflatie, merkt het statistiekbureau daarbij op. Ten opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro.

Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen.

De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro, voor een deel door toenemende studieschulden. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet. Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro.

3.Winst van bedrijven stijgt fors

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2017 uit op 218,1 miljard euro. Dat was 21,5 miljard euro meer dan een jaar eerder en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995.

Nieuws-Economie-Stijgt4-Bedrijfscoaching

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht.

De toename van de winst vorig jaar was voor bijna de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters die 10,5 miljard euro hoger waren dan in 2016. Vooral bedrijven in de petrochemie, zoals Shell, boekten hogere winsten van buitenlandse dochters.

X